GENEL İNGİLİZCE

GENEL İNGİLİZCE

Önder Dil’de İngilizce eğitimi beş temel seviyeden oluşmaktadır. Her seviye 100-150 saatlik eğitimle tamamlanmaktadır. Seviye eğitimlerinin başarılı olabilmesi için dersler çok yoğun aktivitelerle zenginleştirilmektedir.SEVİYE TABLOSU


ELEMENTARY (Başlangıç)

A1

Seviye 1

PRE-INTERMEDIATE (Orta Öncesi)

A2

Seviye 2

INTERMEDIATE (Orta)

B1

Seviye 3

UPPER INTERMEDIATE (İleri Öncesi)

B2

Seviye 4

ADVANCED (İleri)

C1

Seviye 5


1.LEVEL ELEMENTARY (A1)


Bu seviyedeki öğrenciler;

Günlük yaşamlarıyla ilgili temel sorulara, fiyatlar, tarihler ve miktarlar dâhil olmak üzere cevap verebilir.

Akıcı konuşabilme ve tartışma boyutunda olmasa bile basit cümleler kurabilir, basit ifadeleri anlayabilirler.

Telefonda görüştükleri kişilerin isimlerini, telefon numaralarını, basit mesajlarını alabilirler.

2. LEVEL PRE-INTERMEDIATE (A2)


Bu seviyedeki öğrenciler;

Konuşmaları kavrayabilecek ve İngilizceyi ana dili İngilizce olan veya olmayanlarla iletişim kurarken kullanabilecek yeterliliğe ulaşmıştır.

Cadde ve sokaklarda bulunan tabela ve uyarıları, etiketleri, rehberlik kitaplarını, basit gazete ve dergi haberlerini ve kişisel mektupları anlayabilirler.

Seyahatleri, iş arkadaşları ve aileleriyle ilgili temel konularda sorular sorup cevaplayabilirler.

Konuşma dilinde kişisel veya entelektüel düzeyde kavram ve fikirler geliştiremeseler de, basit gerçeklere dayalı fikirler vermekte çok zorlanmazlar.

3. LEVEL INTERMEDIATE (B1)


Bu seviyede İngilizcenin temel yapıları daha emin bir şekilde kullanılmakta ve basit kalıpların ötesine geçilerek dilde ifade güçlendirilmektedir. Bu düzeydeki öğrenciler daha geniş kelime hazinesine sahip olmanın yanı sıra;

Entelektüel ve duygusal boyuttaki konularda kişisel duygu ve düşüncelerini ifade edebilme seviyesine erişirler.

Sekreter ve yönetici konumunda etkin bir şekilde çalışabilecek düzeyde İngilizce konuşabilir, dinlediğini anlayabilir, İngilizce yazı yazabilirler.

4. LEVEL UPPER INTERMEDIATE


Bu seviye ileri düzeydeki eğitimiyle öğrencilerin işlenen konuyla ilgili anında doğru iletişim kurmasını sağlamaktadır. Dil, öğreniciler tarafından oldukça iyi gramer bilgisi ve kelime hazinesi ile güvenli bir şekilde fikir ifade etme ve tartışma yapma seviyesine ulaştırılır.

5. LEVEL ADVANCED


Öğrenciler çeşitli konularda ayrıntılı ve akıcı olarak konuşabilirler. Gazete ve dergi okuyabilirler. İletişim kurarken nadiren dil sorunlarıyla karşılaşırlar. Bu seviyede dilde akıcılık sağlanmıştır.