IELTS

IELTS

IELTS (Uluslararası İngilizce Dili Sınav Sistemi) dört aşamadan oluşan ve adayların dört becerisini ölçen bir sınavdır.

IELTS SINAV İÇERİĞİ


Dinleme: 30-35 dakika uzunluğunda bir sınavdır. İlk bölüm 10 sorudan oluşan karşılıklı konuşmadır. İkinci kısım yine 10 sorudan oluşan monolog şeklinde bir bölümdür. Üçüncü kısım 10 sorudan oluşan daha uzun karşılıklı konuşmanın yer aldığı bir bölümdür. Dördüncü kısım 10 sorudan oluşan ve daha uzun monolog şeklinde konuşmanın yer aldığı bölümdür.

Okuma: Sınav süresi 60 dakikadır. 3 okuma paragrafından oluşan 40 soruluk bir bölümdür.

Yazma: Sınav süresi 60 dakikadır. Sınavda yer alan I numaralı görev adayların 20 dakikalık süre içerisinde en az 150 kelimeden oluşan bir paragraf yazmasını ister. II numaralı görev ise adayların 40 dakikalık süre içerisinde en az 250 kelimeden oluşan bir paragraf yazmasını ister.

Konuşma: Konuşma sınav süresi 11-15 dakikadır. Sınav 3 bölümden oluşan yüz yüze yapılan görüşmedir.

KİMLER KATILABİLİR?


Sınava özellikle İngiltere ve Avustralya’daki üniversitelere geçiş yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile İngilizce yeterlilik ve hazırlık sınavlarından muaf tutulmak isteyen öğrenciler başvurmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ:


1- Sınava girecek adayların IELTS sınavı ve 4 beceri konusunda detaylı olarak bilgilendirmek, sınavda başarı getirecek strateji ve teknikleri anlamalarına yardımcı olmak ve 4 becerilerini geliştirmektir.

2- Dört beceri gelişimi süresince eksik kalan yönlerini hazırlık testleriyle belirleyip gidermektir.

3- Ek çalışmalarla 4 becerinin gelişimini sağlamak.

4- Uzman öğretmenler eşliğinde öğrencileri IELTS sınavına hazırlamaktır.