TOEIC

TOEIC

TOIEC NEDİR?


The Test of English for International Communucation (TOIEC) ana dili İngilizce olmayan kişiler için bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Uluslararası bir ortamda çalışan kişilerin gündelik iletişimdeki İngilizce kullanma becerilerini ölçer. Sınav sonuçları kişilerin iş, ticaret ve endüstri alanında çalışan diğerleriyle İngilizce olarak ne kadar iyi iletişim kurduğunu gösterir. Sınav gündelik yaşamı sürdürürken kullanılan İngilizceden başka özel bir uzmanlık bilgisi ya da kelime dağarcığı gerektirmez. TOEFL, GRE, GMAT gibi uluslararası sınavların hazırlayıcısı olan eğitimsel test servisine (ETS) bağlıdır.


SINAV SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Sınavda iş yazışmaları, e-mailler, sipariş formları gibi metinlerin ve telefon konuşmalarının vs. anlaşılmasının gerekli olduğu çok sayıda soru bulunmaktadır. Sınav iki saat sürmektedir. Çoktan seçmeli 200 soru içerir. Klasik TOIEC dinleme ve okuduğunu anlama olmak üzere iki bölümden oluşur.

Dinleme:

100 soru vardır. Kendi içinde dört bölüme ayrılır. Ses kayıtlarını dinlemeyle yapılan bu çalışmada öğrenci diyaloglar, çeşitli cümle yapıları, telefon görüşmeleri, kısa konuşmalar dinler. Tahmini sınav süresi 45 dakikadır.

- 1. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 20 sorudan oluşan fotoğraflar bölümü

- 2. Bölüm; 3 cevap şıkkı olan 30 sorudan oluşan soru/cevap bölümü

- 3. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 30 sorudan oluşan kısa diyaloglar bölümü

- 4. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 20 sorudan oluşan kısa konuşmalar bölümü

- 5. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 40 sorudan oluşan cümle tamamlama bölümü,

- 6. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 20 sorudan oluşan yanlışı bulma bölümü,

- 7. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 40 sorudan oluşan okuduğunu anlama bölümü.

Sınav bitiminde öğrenci kişisel bilgilerini ve eğitim, iş tecrübesiyle ilgili anket sorularını da cevaplamak durumundadır.

OKUDUĞUNU ANLAMA


100 soru vardır. İçeriğe bağlı olarak iş yazışmaları, iletiler, vb. içerikte soruların cevaplanması istenir. Tahmini sınav süresi 75 dakikadır.

Bunlar;

- Okuduğunu anlama

- Dinlediğini anlama

- Yazma

- Konuşma becerileridir.

Kimler Katılabilir? Bu sınav büyük şirketlerden finans kurumlarına, bireylere, eğitim kurumlarına kadar herkes için uygundur. Kişilerin İngilizce yeterliliğine dayalı olarak karar verebilmesine, İngilizce bilgisi gerektiren bir pozisyona uygunluk durumu veya dilbilgisi düzeyinin onaylanması amacıyla kullanılabilir. Bazı üniversitelerde de mezuniyete yakın dönemlerde öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirlemek için bu sınav istenmektedir.


TOIEC SINAV SONUÇLARI


TOIEC yeterlilik tablosu alınan skorla yerine getirilebilecek işleri özetlemektedir. Bu belge mevcut durumu ve hedefleri belirlemede büyük fayda sağlamaktadır. TOIEC sınavı alt bölümlerden alınan alt skorlar ve toplam puan olmak üzere hesaplanır. Her alt puan 5-495, toplam puan ise 10-990 arasında farklılık gösterir. TOIEC sınavı geçme ve kalma esasına bağlı değildir. TOIEC, istenilen yeterlilikte olunup olunmadığını belirlemek amaçlı hazırlanmış bir sınavdır. Örneğin, bu sınav sonucuna göre şirketler kendi çalışanlarının standartlarını belirlerken, okullar öğrencilerini eğitim için uygun seviyeye yerleştirmek amacıyla kullanabilirler.