Sınavlara Hazırlık | Önder Dil

Sınavlara Hazırlık | Önder Dil

Sınavlara Hazırlık | Önder Dil

Sınavlara Hazırlık

Önder Dil 1987'den günümüze yabancı dil sınavlarında üstün başarıda önderliğini sürdürmektedir. Garantili dil sistemi ile sınavlardan hayalleriniz için yeterli puanı alın.

YDS

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI

Sınavlara Hazırlık

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM’nin yabancı dil bilgisinin belirlenmesine yönelik olarak yaptığı sınavlardan birisi de Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) dir.

 • - Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları,
 • - Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları,
 • - Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler,
 • - Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
 • - Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar,
 • - Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar,
 • - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
 • - Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
 • - Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksekokul mezunları.

YDS’DE KAÇ SORU VARDIR, HER SORU KAÇ PUAN DEĞERİNDEDİR VE SINAV SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100).
YDS’de toplam sınav süresi 180 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 2 dakika 25 saniyedir.

YKS - LYS 5

YABANCI DİL SINAVI

Sınavlara Hazırlık
Sistemin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi dir (ÖSYS). Bu sınav ve merkezi yerleştirme sisteminin genel amacı yükseköğretim programlarına öğrenci seçmek ve yerleştirmektir. Bu sistemde, genel olarak uygulanacak Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) ek olarak Yabancı Dil Sınavı da (YKS - YDT) uygulanacaktır. ÖSS den ayrı bir günde yapılacak olan bu sınava sadece dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adaylar katılacaktır. YKS - YDT sonuçlarının katılması ile hesaplanacak olan ÖSS-DİL puanı, adayların yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları, mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği gibi bazı yükseköğretim programlarına yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancı Dil Sınavı, Öğrenci Seçme Sınavından genellikle bir hafta sonra Pazar günü devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduğu 40 merkez ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa da yapılır. Önder Dil Eğitim Merkezi, 30 yılı aşkın bir süredir görevlerini tam anlamıyla yerine getirmiş, büyük başarılara imza atmış ve binlerce öğrencinin sınavlarda istedikleri puanları almasını sağlamıştır. Kurumumuzda kendi kaynaklarımız dışında Türkiye’ nin önde gelen YKS - YDT hazırlık dergileri ve kitapları kullanılmaktadır.
 • 2004 yılında Türkiye ilk 1000’de 17 Önder Dil öğrencisi,
 • 2005 yılında Türkiye ilk 1000’de 18 Önder Dil öğrencisi ve Eskişehir’in ilk 10’unda 6 Önder Dil öğrencisi yer almıştır. Önder Dil, bu kitlesel başarının yanı sıra 2005 Sınavında Türkiye 11.sini çıkararak bireysel başarıda da iddialı olduğunu kanıtlamıştır.
 • 2018 yılı dâhil günümüze kadar bu sınavdaki başarısıyla pek çok öğrencisini Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe vb. üniversitelere yerleştirmiştir.

Önder Dil öğrencilerinin sözel derslerdeki başarısına bakıldığında da Eskişehir çapında değil, Türkiye çapında başarılar elde edildiği görülebilir. ÖSS-Türkçe dersini ele alırsak yalnızca 2005’ de 10 öğrencimiz Türkçe’ de 45’te 45, yani tam net yapmıştır. Biz, YKS – YDT’ de Türkiye çapında şampiyon bir takımız.
YKS - YDT’de %100 net yapan öğrencilerimiz: 2005 yılında Nergiz Öter, 2004 yılında Sibel Bayındır, daha önceki yıllarda da Sertan Ceylan ve Derya Kızılay gibi öğrencilerimizle bu alanda rekor yine Önder Dil Eğitim Merkezinde.

TOEFL

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Sınavlara Hazırlık

Öğrenim, göçmenlik ve çalışma amacına yönelik önde gelen İngilizce dil sınavı TOEFL® ile kendiniz için bir avantaj yaratın. TOEFL puanları, Avrupa ve Asya’nın büyük bir kısmında, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dâhil 150’den fazla ülkede, 11.000’in üzerinde üniversite ve diğer kurumlar tarafından kabul edilmektedir. TOEFL sınavı ile diğer başvuru sahiplerinin önüne geçin ve fark yaratın.

Puanlarınız sınav sorularındaki performansınıza dayanır. Resmi bir puan alabilmek için Reading ve Listening bölümlerinin her birinde en az 1 soruyu yanıtlamanız, en az 1 kompozisyon yazmanız ve en az 1 Speaking görevini tamamlamanız gerekir. İnternet üzerinden uygulanan TOEFL sınavında şu şekilde puan alırsınız.

 • Reading Bölümü (Puan: 0–30)
 • Listening Bölümü (Puan: 0–30)
 • Speaking Bölümü (Puan: 0–30)
 • Writing Bölümü (Puan: 0–30)
 • Toplam Puan (0–120)
IELTS

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

Sınavlara Hazırlık
IELTS (Uluslararası İngilizce Dili Sınav Sistemi) dört aşamadan oluşan ve adayların dört becerisini ölçen bir sınavdır. IELTS SINAV İÇERİĞİ
 • Dinleme: 30-35 dakika uzunluğunda bir sınavdır. İlk bölüm 10 sorudan oluşan karşılıklı konuşmadır. İkinci kısım yine 10 sorudan oluşan monolog şeklinde bir bölümdür. Üçüncü kısım 10 sorudan oluşan daha uzun karşılıklı konuşmanın yer aldığı bir bölümdür. Dördüncü kısım 10 sorudan oluşan ve daha uzun monolog şeklinde konuşmanın yer aldığı bölümdür.
 • Okuma: Sınav süresi 60 dakikadır. 3 okuma paragrafından oluşan 40 soruluk bir bölümdür.
 • Yazma: Sınav süresi 60 dakikadır. Sınavda yer alan I numaralı görev adayların 20 dakikalık süre içerisinde en az 150 kelimeden oluşan bir paragraf yazmasını ister. II numaralı görev ise adayların 40 dakikalık süre içerisinde en az 250 kelimeden oluşan bir paragraf yazmasını ister.
 • Konuşma: Konuşma sınav süresi 11-15 dakikadır. Sınav 3 bölümden oluşan yüz yüze yapılan görüşmedir.
KİMLER KATILABİLİR?

Sınava özellikle İngiltere ve Avustralya’daki üniversitelere geçiş yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile İngilizce yeterlilik ve hazırlık sınavlarından muaf tutulmak isteyen öğrenciler başvurmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ:
 • 1- Sınava girecek adayların IELTS sınavı ve 4 beceri konusunda detaylı olarak bilgilendirmek, sınavda başarı getirecek strateji ve teknikleri anlamalarına yardımcı olmak ve 4 becerilerini geliştirmektir.
 • 2- Dört beceri gelişimi süresince eksik kalan yönlerini hazırlık testleriyle belirleyip gidermektir.
 • 3- Ek çalışmalarla 4 becerinin gelişimini sağlamak.
 • 4- Uzman öğretmenler eşliğinde öğrencileri IELTS sınavına hazırlamaktır.
TOEIC

THE TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNUCATION

Sınavlara Hazırlık
The Test of English for International Communucation (TOEIC) ana dili İngilizce olmayan kişiler için bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Uluslararası bir ortamda çalışan kişilerin gündelik iletişimdeki İngilizce kullanma becerilerini ölçer. Sınav sonuçları kişilerin iş, ticaret ve endüstri alanında çalışan diğerleriyle İngilizce olarak ne kadar iyi iletişim kurduğunu gösterir. Sınav gündelik yaşamı sürdürürken kullanılan İngilizceden başka özel bir uzmanlık bilgisi ya da kelime dağarcığı gerektirmez. TOEFL, GRE, GMAT gibi uluslararası sınavların hazırlayıcısı olan eğitimsel test servisine (ETS) bağlıdır.
SINAV SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Sınavda iş yazışmaları, e-mailler, sipariş formları gibi metinlerin ve telefon konuşmalarının vs. anlaşılmasının gerekli olduğu çok sayıda soru bulunmaktadır. Sınav iki saat sürmektedir. Çoktan seçmeli 200 soru içerir. Klasik TOEIC dinleme ve okuduğunu anlama olmak üzere iki bölümden oluşur.

Dinleme:

 • 100 soru vardır. Kendi içinde dört bölüme ayrılır. Ses kayıtlarını dinleme ile yapılan bu çalışmada öğrenci diyaloglar, çeşitli cümle yapıları, telefon görüşmeleri, kısa konuşmalar dinler. Tahmini sınav süresi 45 dakikadır.
 • - 1. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 20 sorudan oluşan fotoğraflar bölümü
 • - 2. Bölüm; 3 cevap şıkkı olan 30 sorudan oluşan soru/cevap bölümü
 • - 3. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 30 sorudan oluşan kısa diyaloglar bölümü
 • - 4. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 20 sorudan oluşan kısa konuşmalar bölümü
 • - 5. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 40 sorudan oluşan cümle tamamlama bölümü,
 • - 6. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 20 sorudan oluşan yanlışı bulma bölümü,
 • - 7. Bölüm; 4 cevap şıkkı olan 40 sorudan oluşan okuduğunu anlama bölümü.

Sınav bitiminde öğrenci kişisel bilgilerini ve eğitim, iş tecrübesiyle ilgili anket sorularını da cevaplamak durumundadır.

OKUDUĞUNU ANLAMA

100 soru vardır. İçeriğe bağlı olarak iş yazışmaları, iletiler, vb. içerikte soruların cevaplanması istenir. Tahmini sınav süresi 75 dakikadır.

Bunlar;

 • - Okuduğunu anlama
 • - Dinlediğini anlama
 • - Yazma
 • - Konuşma becerileridir.
Kimler Katılabilir?

Bu sınav büyük şirketlerden finans kurumlarına, bireylere, eğitim kurumlarına kadar herkes için uygundur. Kişilerin İngilizce yeterliliğine dayalı olarak karar verilmesine, İngilizce bilgisi gerektiren bir pozisyona uygunluk durumu veya dilbilgisi düzeyinin onaylanması amacıyla kullanılabilir. Bazı üniversitelerde de mezuniyete yakın dönemlerde öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirlemek için bu sınav istenmektedir.

TOEIC SINAV SONUÇLARI

TOEIC yeterlilik tablosu alınan skorla yerine getirilebilecek işleri özetlemektedir. Bu belge mevcut durumu ve hedefleri belirlemede büyük fayda sağlamaktadır. TOEIC sınavı alt bölümlerden alınan alt skorlar ve toplam puan olmak üzere hesaplanır. Her alt puan 5-495, toplam puan ise 10-990 arasında farklılık gösterir. TOEIC sınavı geçme ve kalma esasına bağlı değildir. TOEIC, istenilen yeterlilikte olunup olunmadığını belirlemek amaçlı hazırlanmış bir sınavdır. Örneğin, bu sınav sonucuna göre şirketler kendi çalışanlarının standartlarını belirlerken, okullar öğrencilerini eğitim için uygun seviyeye yerleştirmek amacıyla kullanılabilir.

BULATS

THE BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE

Sınavlara Hazırlık
İletişim
Adres

İstiklal Mahallesi
Çınar Sokak No:6
Eskişehir

Haritada Göster
Bize Ulaşın

Sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşabilir, yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

İletişim Formu

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki form aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

Sınavlara Hazırlık | Önder Dil

Önder Dil Whatsapp